GAP poistenie – ako to funguje a prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie

GAP poistenie je typ poistenia, ktorý sa často spomína v súvislosti s financovaním alebo leasingom automobilov. Hoci mnoho ľudí o ňom počulo, nie každý vie, ako presne funguje a aké sú jeho výhody. V tomto článku sa pozrieme na základné informácie o GAP poistení, ako to funguje, pre koho je určené a prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie.

Čo je GAP poistenie?

GAP (Guaranteed Asset Protection) poistenie je špecifický typ poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu v prípade, že vaše vozidlo utrpí totálnu škodu alebo je odcudzené. V takom prípade GAP poistenie pokryje rozdiel medzi aktuálnou trhovou hodnotou vozidla a zostávajúcou sumou, ktorú dlžíte na financovaní alebo leasingu vozidla.

Ako funguje GAP poistenie?

Pri financovaní alebo leasingu vozidla môže rýchle znehodnotenie vozidla spôsobiť, že zostávajúca suma, ktorú dlžíte, je vyššia ako jeho súčasná trhová hodnota. V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla bežné havarijné poistenie preplatí len súčasnú trhovú hodnotu vozidla, čo môže zanechať významný finančný deficit.

GAP poistenie je navrhnuté tak, aby pokrylo tento finančný rozdiel. Poistenie sa aktivuje po tom, ako bežné havarijné poistenie uzná nárok na totálnu škodu alebo odcudzenie vozidla. GAP poistenie potom uhradí rozdiel medzi trhovou hodnotou vozidla a zostatkom úveru alebo leasingu.

Pre koho je GAP poistenie určené?

GAP poistenie je určené pre osoby, ktoré financujú alebo leasingujú svoje vozidlo. Ak ste vozidlo zakúpili za hotovosť, GAP poistenie pravdepodobne nie je pre vás relevantné.

GAP poistenie môže byť zvlášť dôležité pre tých, ktorí:

 • Majú dlhodobý úver alebo leasing s malým alebo žiadnym vkladom
 • Vlastnia vozidlo s vysokou mierou znehodnotenia
 • Prejdú veľkým počtom kilometrov ročne, čo zvyšuje rýchlosť znehodnotenia vozidla
 • Majú špeciálne prispôsobené vozidlo, ktoré môže mať vyššiu nákladnosť v prípade straty

Ako získať GAP poistenie?

GAP poistenie môžete získať prostredníctvom rôznych zdrojov, ako napríklad:

 • Poistné spoločnosti: Mnohé tradičné poistné spoločnosti ponúkajú GAP poistenie ako doplnkovú službu k bežnému havarijnému poisteniu.
 • Autosalóny a finančné inštitúcie: Pri financovaní alebo leasingu vozidla vám môže autosalón alebo finančná inštitúcia ponúknuť GAP poistenie ako súčasť balíka služieb.
 • Špecializované poskytovatelia GAP poistenia: Niektoré spoločnosti sa špecializujú výlučne na poskytovanie GAP poistenia a môžu ponúknuť konkurencieschopnejšie ceny alebo špeciálne podmienky.

Ako zvážiť, či je GAP poistenie pre vás vhodné?

Pred uzavretím GAP poistenia by ste mali zvážiť nasledujúce faktory:

 • Hodnota vozidla: Ak máte vozidlo s vysokou hodnotou alebo rýchlo sa znehodnocujúce, GAP poistenie môže byť pre vás výhodné.
 • Zostatok úveru alebo leasingu: Čím vyšší je zostatok vášho úveru alebo leasingu, tým väčšiu finančnú ochranu vám GAP poistenie poskytne.
 • Počet prejdených kilometrov: Ak prejdete veľa kilometrov ročne, znehodnotenie vášho vozidla bude rýchlejšie a GAP poistenie môže byť užitočné.

GAP poistenie je dôležitým nástrojom finančnej ochrany pre osoby, ktoré financujú alebo leasingujú svoje vozidlo. Poskytuje pokrytie rozdielu medzi zostatkom úveru alebo leasingu a trhovou hodnotou vozidla v prípade totálnej škody alebo odcudzenia. Ak zvažujete uzavretie GAP poistenia, dôkladne zvážte svoje individuálne okolnosti a porovnajte ponuky rôznych poskytovateľov, aby ste našli najlepšiu možnú poistku pre svoje potreby.

Zdroj: https://is.ambis.cz/th/vr4jf/Timea_Amrova_finalna_verzia.pdf

PZP: Ako nájsť najlepšiu ponuku a porovnať ceny

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom požadované poistenie pre všetky motorové vozidlá, ktoré majú byť prevádzkované na verejných komunikáciách. Jeho hlavným účelom je pokrytie škôd spôsobených iným účastníkom premávky v prípade dopravnej nehody. Porovnanie cien PZP je dôležité pre každého vlastníka vozidla, aby našiel najvýhodnejšiu ponuku.

Ako porovnávať ceny PZP

Zhromaždiť potrebné informácie

Predtým, ako začnete porovnávať ponuky PZP, je dôležité zhromaždiť všetky potrebné informácie o vašom vozidle a vašich osobných údajoch. Tieto informácie môžu zahŕňať:

 • Typ vozidla, značka, model a rok výroby
 • Technické údaje o vozidle, ako sú objem motora a výkon
 • Vaše údaje o vodičskom oprávnení a skúsenostiach
 • Počet bezškodových rokov a predchádzajúce poisťovacie zmluvy

Využite online porovnávače

Na trhu existuje mnoho online porovnávačov, ktoré vám pomôžu nájsť najlepšiu ponuku PZP. Stačí zadať vyššie uvedené informácie a porovnávač vám poskytne zoznam poisťovní s ich cenami a podmienkami. Výhodou týchto nástrojov je, že vám umožňujú rýchlo a jednoducho porovnať ponuky od rôznych poisťovní na jednom mieste.

Zohľadniť zľavy a bonusy

Pri porovnávaní cien PZP je dôležité zohľadniť aj rôzne zľavy a bonusy, ktoré poisťovne poskytujú. Môžu to byť zľavy za dlhodobé bezškodové vedenie, zľavy pre mladých vodičov alebo zľavy za inštaláciu bezpečnostných zariadení v vozidle. Tieto bonusy môžu výrazne ovplyvniť celkovú cenu PZP.

Preskúmajte podmienky zmluvy

Najnižšia cena PZP nemusí vždy znamenať najlepšiu ponuku. Pri výbere PZP je dôležité preštudovať podmienky zmluvy a zabezpečiť, že sú pre vás vhodné. Zamerajte sa na:

 • Rozsah krytia: Ako veľké sú limity škôd, ktoré poisťovňa pokrýva? V niektorých prípadoch môže byť cena PZP nižšia, ale aj limit škôd môže byť nižší.
 • Spoluplatok: Aký je spoluplatok v prípade škody? Vyšší spoluplatok môže znamenať nižšiu cenu PZP, ale zároveň aj vyššie náklady pri škodovom prípade.
 • Rýchlosť a kvalita škodového vybavenia: Ako rýchlo a efektívne poisťovňa rieši škodové prípady? Je dôležité zohľadniť aj skúsenosti iných zákazníkov s danou poisťovňou.

Porovnajte viacero ponúk

Nemali by ste sa uspokojiť len s prvou atraktívnou ponukou, ktorú nájdete. Porovnajte viacero ponúk od rôznych poisťovní a zvážte, ktorá z nich najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam. Môžete tiež kontaktovať poisťovacie agentúry alebo maklérov, ktorí vám môžu pomôcť nájsť najlepšiu ponuku pre vaše PZP.

Porovnávanie cien PZP je dôležitým krokom pre každého vlastníka vozidla, aby našiel najvýhodnejšiu ponuku. Využite online porovnávače, zohľadnite rôzne zľavy a bonusy, preštudujte podmienky zmluvy a porovnajte viacero ponúk. Týmto spôsobom môžete ušetriť peniaze a zabezpečiť, že budete mať vhodné PZP pre vaše potreby.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre traktor: Všetko, čo potrebujete vedieť

Ako majiteľ traktora je dôležité vedieť o povinnom zmluvnom poistení (PZP) a jeho význame pri prevádzke traktora. V tomto článku sa zameriame na PZP pre traktory, ako ho získať, ako ho zrušiť a čo by ste mali vedieť o poistení tohto druhu vozidla.

Čo je PZP pre traktor a prečo je potrebné?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je druh poistenia, ktorý je vyžadovaný zákonom pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, vrátane traktorov. PZP chráni ostatných účastníkov premávky pred finančnými stratami spôsobenými poistnými udalosťami, ako sú dopravné nehody, pri ktorých je traktor zapojený. PZP kryje škody spôsobené traktorom tretím stranám, ako sú fyzické zranenia alebo poškodenie majetku.

Ako získať PZP pre traktor?

Pre získanie PZP pre váš traktor musíte najskôr vybrať vhodnú poisťovňu. Môžete si vybrať z rôznych poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre traktory. Po zvolení poisťovne budete musieť poskytnúť niekoľko informácií o vašom traktore, ako je značka, model, rok výroby, objem motora a ďalšie technické parametre. Poisťovňa na základe týchto údajov vypočíta cenu poistného a vypracuje zmluvu o PZP. Po podpise zmluvy a zaplatení poistného bude vaša PZP pre traktor platná.

Aké sú faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre traktor?

Cena PZP pre traktor sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, ako sú:

 • Typ traktora a jeho technické parametre
 • Účel použitia traktora (napríklad poľnohospodárstvo, lesníctvo alebo stavebníctvo)
 • Miesto registrácie traktora
 • Počet rokov bez škody (čím viac rokov bez škody, tým nižšie poistné)
 • Poisťovňa, u ktorej sa uzatvára PZP

Ako zrušiiť PZP pre traktor?

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje PZP pre traktor, mali by ste najskôr skontrolovať podmienky svojej zmluvy a zistite, či je možné zmluvu predčasne ukončiť. Potom musíte kontaktovať svoju poisťovňu a oznámiť im svoj zámer zrušiť poistenie. Poisťovňa vám poskytne potrebné informácie a formuláre pre výpoveď PZP.

Pri zrušení PZP pre traktor je dôležité si uvedomiť nasledujúce:

 • Výpoveď PZP musí byť doručená poisťovni písomne a najčastejšie musí byť podaná najmenej 30 dní pred dátumom ukončenia poistenia.
 • Ak predávate traktor, musíte informovať svoju poisťovňu o zmene vlastníka a oni zrušia vaše PZP automaticky po tom, ako nový vlastník uzatvorí svoju PZP zmluvu.
 • Ak zrušíte PZP predčasne, poisťovňa vám môže vrátiť časť poistného za nevyužité obdobie.

Čo by ste mali vedieť pred uzatvorením PZP pre traktor?

Pred uzatvorením PZP pre traktor je dôležité:

 • Porovnať ponuky rôznych poisťovní a zvoliť tú najvhodnejšiu pre vás, pokiaľ ide o cenu a podmienky poistenia.
 • Overiť si, či vaša poisťovňa poskytuje zľavy za bezškodové roky alebo za iné bezpečnostné opatrenia.
 • Preštudovať podmienky zmluvy a upozorniť na výluky, obmedzenia a povinnosti, ktoré sa vzťahujú na vaše PZP.
 • Uistite sa, že máte všetky potrebné dokumenty pre uzatvorenie PZP, ako sú doklady o technických parametroch traktora, údaje o vlastníkovi a jeho vodičskom oprávnení.

PZP pre traktor je dôležitou súčasťou prevádzky traktora a chráni ostatných účastníkov premávky pred finančnými stratami. Pri výbere PZP pre traktor je dôležité zohľadniť rôzne faktory ovplyvňujúce cenu a podmienky poistenia. Pri zrušení PZP je potrebné dodržať určité podmienky a postupy.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre prívesný vozík: Ako funguje a čo by ste mali vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom požadované poistenie pre všetkých druhov motorových vozidiel, vrátane prívesných vozíkov. Tento článok sa zameriava na PZP pre prívesné vozíky a poskytuje užitočné informácie o tom, ako funguje a čo by ste mali vedieť.

Prečo je PZP pre prívesné vozíky dôležité?

PZP pre prívesné vozíky je dôležité z niekoľkých dôvodov:

 • Zákonná povinnosť: Vlastníci prívesných vozíkov sú povinní mať PZP, aby chránili ostatných účastníkov premávky v prípade nehody.
 • Finančná ochrana: PZP kryje náklady na škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody, čím zabezpečuje finančnú ochranu pre vás aj ostatných účastníkov premávky.
 • Pokuta: Ak nemáte platné PZP pre váš prívesný vozík, môžete čeliť pokutám a iným sankciám.

Ako získať PZP pre prívesný vozík?

Získanie PZP pre prívesný vozík je pomerne jednoduché. Nasledujte tieto kroky:

 • Vyberte si poisťovňu: Najskôr si vyberte poisťovňu, ktorá ponúka PZP pre prívesné vozíky. Porovnajte ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste našli tú najvhodnejšiu pre vás.
 • Poskytnite potrebné informácie: Pri žiadosti o PZP budete musieť poskytnúť informácie o vašom prívesnom vozíku, ako je značka, model, rok výroby, hmotnosť a podobne.
 • Uzatvorte zmluvu: Po výbere poisťovne a poskytnutí všetkých potrebných informácií uzatvorte zmluvu o PZP. Uistite sa, že si prečítate všetky podmienky a pochopíte, čo poistenie kryje.
 • Zaplaťte poistné: Nakoniec zaplaťte poistné za PZP podľa podmienok zmluvy.

Ako ušetriť na PZP pre prívesný vozík?

Ušetriť na PZP pre prívesný vozík môžete niekoľkými spôsobmi:

 • Porovnajte ponuky: Vyplatí sa porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a podmienky pre vaše potreby. Urobte si výskum a vyžiadajte si cenové ponuky od viacerých poisťovní. Rovnako ako v prípade poistky na auto.
 • Zvoľte vyššiu poistnú sumu: Zvýšenie poistnej sumy môže zvýšiť cenu PZP, ale môže vám tiež poskytnúť lepšiu ochranu v prípade nehody. Uvažujte o tom, či by ste boli ochotní zaplatiť vyššie poistné za väčšiu poistnú sumu.
 • Bezpečnostné opatrenia: Ak má váš prívesný vozík bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad protihradzový zámok alebo sledovací systém, môžete získať zľavu na PZP.
 • Zvážte dobrovoľné poistenie: Ak máte dobrovoľné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené vaším prívesným vozíkom, môže to znížiť vaše PZP.
 • Beznehodový bonus: Ak ste dlhodobo bez dopravných nehôd, môžete získať zľavu na PZP. Požiadajte svoju poisťovňu o informácie o tom, ako vám môžu poskytnúť takúto zľavu.

Čo robiť v prípade nehody?

V prípade nehody s prívesným vozíkom je dôležité postupovať nasledovne:

 • Zastavte a zabezpečte miesto nehody: Zastavte vozidlo, zapnite výstražné svetlá a postavte výstražný trojuholník.
 • Poskytnite pomoc: Ak je to potrebné, poskytnite pomoc zraneným osobám a zavolajte záchranársku službu.
 • Vyžiadajte si údaje: Vymieňajte si údaje s ostatnými účastníkmi nehody, vrátane mena, adresy, telefónneho čísla, čísla poistky a informácií o vozidle.
 • Zaznamenajte informácie o nehode: Zaznamenajte si podrobnosti o nehode, vrátane dátumu, času, miesta, počasia, stavu vozovky a popisu nehody.
 • Kontaktujte svoju poisťovňu: Čo najskôr kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o nehode. Poskytnite im všetky potrebné informácie a spolupracujte s nimi pri riešení poistnejudalosti.

Zmena a zrušenie PZP pre prívesný vozík

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť svoje PZP pre prívesný vozík, postupujte nasledovne:

 • Zmena PZP: Ak potrebujete zmeniť svoje PZP, napríklad z dôvodu zmeny adresy alebo zmeny prívesného vozíka, kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o zmene. Poisťovňa vám poskytne novú zmluvu s aktualizovanými informáciami.
 • Zrušenie PZP: Ak chcete zrušiť svoje PZP, napríklad ak ste predali prívesný vozík alebo ho už nepoužívate, musíte kontaktovať svoju poisťovňu a požiadať o zrušenie poistenia. Uistite sa, že splníte všetky podmienky pre zrušenie, ako sú napríklad splnenie zmluvných záväzkov a dodržanie výpovednej lehoty.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre prívesné vozíky je dôležitou súčasťou vlastníctva a používania prívesných vozíkov. Je potrebné zabezpečiť, že máte platné PZP, aby ste chránili seba a ostatných účastníkov premávky. Dúfame, že tento článok vám poskytol užitočné informácie o PZP pre prívesné vozíky a pomohol vám lepšie rozumieť jeho fungovaniu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) na motocykel: Podrobný sprievodca

Motocykle sú vo svete dopravy čoraz obľúbenejšie vďaka svojej ekonomickej a praktickej stránke. Avšak, rovnako ako pri iných vozidlách, aj pre motorky je povinné zmluvné poistenie (PZP). V tomto článku sa budeme zaoberať PZP pre motocykle a dôležitými aspektami, ktoré by ste mali mať na pamäti.

Prečo je PZP na motorku potrebné?

PZP na motocykel je povinné pre všetkých majiteľov motoriek, aby bola zabezpečená finančná zodpovednosť voči tretím stranám v prípade spôsobenej škody. Teda nejde len o poistku na auto. Týka sa to škôd na majetku alebo úrazov, ktoré by mohli nastať počas jazdy na motorke. Týmto poistením sú chránené nielen ostatní účastníci premávky, ale aj samotní majitelia motoriek.

Ako získať PZP na motocykel?

PZP na motocykel môžete získať prostredníctvom jednej z mnohých poisťovní, ktoré ponúkajú túto službu. Najprv si vyžiadajte cenovú ponuku od niekoľkých poisťovní, aby ste našli najvýhodnejšiu ponuku pre vaše potreby. Keď sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, budete musieť poskytnúť určité informácie, ako sú údaje o vašom vozidle, jeho výkon a vek.

Čo ovplyvňuje cenu PZP na motorku?

Cena PZP na motocykel závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patria:

 • Typ motocykla: Ceny PZP sa líšia v závislosti od kategórie motocykla, jeho výkonu a veku. Športové motocykle môžu mať vyššie PZP v dôsledku vyššieho rizika nehôd.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči môžu mať vyššie PZP, pretože predstavujú vyššie riziko pre poisťovňu.
 • Lokalita: Ceny PZP môžu byť ovplyvnené aj miestom, kde žijete alebo kde je vozidlo registrované. V mestách s vyššou hustotou premávky môžu byť ceny vyššie.

Ako ušetriť na PZP pre motocykel?

Ušetriť na PZP pre motocykel môžete niekoľkými spôsobmi:

 • Porovnanie ponúk: Porovnajte cenové ponuky od rôznych poisťovní a vyberte tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.
 • Zvážte balíkové poistenie: Ak máte už iné druhy poistenia, môžete získať zľavu, ak zmluvu uzavriete u rovnakej poisťovne.
 • Bezpečnostné zariadenia: Inštalácia dodatočných bezpečnostných zariadení, ako sú zámky na disky alebo sledovacie zariadenia, môže znížiť riziko krádeže a tým aj cenu PZP.
 • Beznehodový bonus: Ak máte dlhodobú históriu bez dopravných nehôd, môžete získať zľavu na PZP od svojej poisťovne.

Čo robiť v prípade nehody alebo škody na motorke?

Ak sa stane nehoda (najnovšie táto) alebo vaša motorka utrpí škodu, postupujte podľa týchto krokov:

 • Zabezpečte miesto nehody a zavolajte políciu, ak je to potrebné.
 • Vymieňajte si kontaktné údaje s ostatnými účastníkmi nehody.
 • Zaznamenajte podrobnosti o nehode, vrátane dátumu, času, miesta a svedkov.
 • Informujte svoju poisťovňu o nehode alebo škode čo najskôr. Buďte pripravení poskytnúť im všetky potrebné informácie a dokumenty.

PZP pre motocykel je povinné pre všetkých majiteľov motoriek a chráni vás a ostatných účastníkov premávky pred finančnými nárokmi v prípade nehody. Aby ste získali najvýhodnejšie PZP, porovnajte ponuky od rôznych poisťovní a zvážte možnosti, ako ušetriť na poistnom. V prípade nehody alebo škody na vašom vozidle postupujte podľa odporúčaní a informujte svoju poisťovňu čo najskôr.

Výpoveď PZP: Ako ukončiť poistenie vášho vozidla

Výpoveď povinného zmluvného poistenia (PZP) je krok, ktorým môžete ukončiť poistenie vášho vozidla. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť vypovedať PZP, ako napríklad predaj vozidla, dočasná nepoužiteľnosť vozidla alebo prechod na inú poisťovňu. V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP a na to, na čo si treba dávať pozor.

Dôvody na výpoveď PZP

Medzi bežné dôvody výpovede PZP patrí:

 1. Predaj vozidla: Ak ste predali svoje vozidlo, musíte vypovedať PZP, aby ste neplatili poistné za vozidlo, ktoré už nie je vo vašom vlastníctve.
 2. Zmena poisťovne: Ak chcete prejsť na inú poisťovňu, musíte najprv vypovedať svoje aktuálne PZP.
 3. Nepoužívanie vozidla: Ak plánujete svoje vozidlo na dlhšiu dobu nepoužívať (napr. pri dlhodobej ceste do zahraničia), môžete uvažovať o výpovedi PZP.

Postup pri výpovedi PZP

 1. Informujte sa o podmienkach výpovede: Preštudujte si zmluvu s poisťovňou, aby ste zistili, aké sú podmienky výpovede PZP. Môžu obsahovať lehoty na podanie výpovede, sankcie za predčasné ukončenie zmluvy alebo požiadavky na písomnú formu výpovede.
 2. Pripravte potrebné dokumenty: Pri výpovedi PZP budete pravdepodobne musieť poskytnúť niektoré z nasledujúcich dokumentov:
  • Kópia technického preukazu vozidla
  • Kópia občianskeho preukazu alebo pasu
  • Dôkaz o ukončení zmluvy s predchádzajúcou poisťovňou (ak meníte poisťovne)
 3. Podajte výpoveď: Výpoveď môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky (ak to poisťovňa umožňuje). Nezabudnite si ponechať kópiu výpovede a potvrdenie o jej doručení.
 4. Zabezpečte nové PZP (ak je potrebné): Ak ste vypovedali PZP kvôli zmene poisťovne, nezabudnite uzatvoriť novú zmluvu o PZP. Je dôležité mať nepretržitú poistnú ochranu, aby ste predišli možným pokutám alebo problémom pri náhrade škody.
 5. Sledujte termíny: Po výpovedi PZP sledujte termíny, ktoré sú uvedené v zmluve, a uistite sa, že dodržiavate všetky podmienky a lehoty. Výpoveď PZP spravidla nadobúda účinnosť po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá môže byť napríklad 30 alebo 60 dní.
 6. Ukončenie poistenia: Po uplynutí výpovednej lehoty bude vaše PZP ukončené a vaše vozidlo už nebude poistené. V prípade, že plánujete vozidlo naďalej používať, nezabudnite mať uzatvorenú novú zmluvu o PZP s inou poisťovňou.

Dôležité upozornenia

 • Pred ukončením PZP sa uistite, že máte uzatvorenú novú zmluvu, pokiaľ vozidlo budete ďalej používať. Vedenie vozidla bez platného PZP je nelegálne a môže vám priniesť vysoké pokuty.
 • Pri predaji vozidla je dôležité, aby nový majiteľ uzatvoril svoju PZP zmluvu ešte pred prevzatím vozidla, aby nebolo v čase prevodu nepoistené.

Výpoveď PZP je proces, ktorým môžete ukončiť poistenie vášho vozidla. Je dôležité dodržiavať všetky podmienky a lehoty uvedené v zmluve a mať na pamäti, že vedenie vozidla bez platného PZP je nelegálne. Ak plánujete prejsť na inú poisťovňu alebo predávate vozidlo, nezabudnite mať uzatvorenú novú zmluvu o PZP, aby ste predišli problémom s poistnou ochranou.

Havarijné poistenie: ochrana vášho vozidla pred nepredvídateľnými udalosťami

Havarijné poistenie predstavuje dôležitú časť finančnej ochrany pre motoristov. Kým povinné zmluvné poistenie (PZP) kryje škody spôsobené iným účastníkom v prípade dopravnej nehody, havarijné poistenie zabezpečuje krytie škôd na vašom vozidle. V tomto článku sa dozviete viac o havarijnom poistení, jeho rozsahu a dôvodoch, prečo by ste ho mali zvážiť.

Rozsah havarijného poistenia

 1. Poistná udalosť: Havarijné poistenie kryje škody na vozidle spôsobené rôznymi udalosťami, ako sú dopravné nehody, krádež, požiar, živel, vandalizmus či zrážka so zverou.
 2. Opravy a náhradné diely: Havarijné poistenie zabezpečuje krytie nákladov na opravy poškodeného vozidla alebo jeho častí. To zahŕňa náklady na diely, materiály a prácu.
 3. Odťah vozidla: Poistenie môže kryť aj náklady na odtah poškodeného vozidla na najbližšiu opraváreň alebo iné miesto určené poisťovňou.
 4. Náhradné vozidlo: V prípade, že vaše vozidlo je nepoužiteľné kvôli poistnej udalosti, havarijné poistenie môže poskytnúť náhradné vozidlo počas doby opravy.

Dôvody, prečo zvážiť havarijné poistenie

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie chráni vaše financie tým, že pokrýva náklady na opravy alebo výmenu poškodeného vozidla. Bez havarijného poistenia by ste museli tieto náklady znášať sami.
 2. Pokoj mysle: Havarijné poistenie prináša motoristom pokoj mysle, že v prípade nepredvídateľnej udalosti budú ich vozidlá chránené.
 3. Udržanie hodnoty vozidla: Opravy alebo náhrada poškodených častí vozidla môžu pomôcť udržať jeho hodnotu na trhu.
 4. Požiadavky leasingových alebo úverových zmlúv: V prípade, že váš automobil je financovaný prostredníctvom leasingu alebo úveru, môže byť havarijné poistenie požadované poskytovateľom financovania ako podmienka zmluvy.

Ako si vybrať havarijné poistenie

 1. Porovnajte ponuky: Dôkladne porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Zamerajte sa nielen na cenu, ale aj na rozsah krytia, poistné limity a úroveň servisu.
 2. Zvážte franišizu: Franišiza je suma, ktorú musíte zaplatiť pri každej škode, než poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. Vyššia franišiza môže znamenať nižšiu cenu poistky, avšak zvýšené náklady v prípade škody.
 3. Zohľadnite vek a hodnotu vozidla: Ak je vaše vozidlo staršie alebo s nižšou hodnotou, možno nepotrebujete najširší rozsah krytia, čo môže znížiť cenu havarijného poistenia.
 4. Zvážte bonusy a zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy za bezpečnostné prvky vozidla, dlhodobú históriu bez škôd alebo iné faktory. Skontrolujte, či máte nárok na takéto zľavy.
 5. Preštudujte zmluvné podmienky: Dôkladne si prečítajte zmluvné podmienky poistenia, aby ste vedeli, čo je a čo nie je kryté, a či sú nejaké výluky alebo obmedzenia.

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom povinného zmluvného poistenia pre motoristov, ktorí chcú chrániť svoje vozidlá a financie pred nepredvídateľnými udalosťami. Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite rozsah krytia, cenu a zmluvné podmienky, aby ste našli najlepšiu poistku pre vaše potreby. Nezabudnite tiež zvážiť prípadné bonusy a zľavy, ktoré vám môžu pomôcť ušetriť na poistnom pláne.

PZP cez internet

Model červeného auta a kalkulačka s povinným zmluvným poistením

Ako čo najviac ušetriť čas a peniaze, ak hľadáte výhodný produkt? Vďaka výdobytkom modernej techniky už dnes nemusíte čas tráviť v rôznych kamenných pobočkách spoločností, aby ste našli to najlepšie. Poistenie vozidiel cez internet totiž predstavuje všetko, čo hľadáte a na čo už po prvom vyskúšaní nedopustíte. To, že ide o rýchlu a najmenej náročnú metódu, sa dočítate v texte.

Princíp tohto produktu

Prečo je povinné zmluvné poistenie vozidiel povinné pre každého majiteľa vozidla? Je to z toho dôvodu, aby sa nikto nemusel zodpovednosti za spôsobenú škodu vyhýbať. Pri vzniknutí škodovej udalosti sa už tradične zúčastnené strany pohádali a každý tvrdil, že nie je vinníkom. Bolo to tak hlavne preto, že kto nehodu spôsobil, tak aj všetko poškodené platil. Poistka na auto je akýmsi záchranným kolesom v týchto situáciách, kedy už skutočne môžete všetko riešiť s chladnou hlavou. Tým, že vďaka tejto zmluve preberá túto zodpovednosť poisťovňa, vy sa nemusíte trápiť, že za spôsobenú udalosť veľa zaplatíte. Keďže ste zaplatili poistné a môžete to aj zmluvne dokázať, ste z toho von. Poisťovňa nerieši len finančné hľadisko, ale aj administratívne a odborné.

Čo je potrebné poistiť?

To, že povinné zmluvné poistenie je ľahko získateľné cez internet, sme si už viac menej povedali. Nepovedali sme si však, akých vozidiel sa týka. Je povinné skutočne pre všetko možné. Niektorí sa mylne domnievajú, že sa týka len motorových vozidiel, prípadne tých s EČV. Nie je to však tak. Evidenčné číslo má napríklad aj prívesný vozík, čo nie je motorové vozidlo. Keďže ale vstupuje do cestnej premávky a tiež vie byť pôvodcom škodovej udalosti, tejto povinnosti sa nevyhne.

Rovnako túto povinnosť majú aj ťažké stroje, ktoré na bežné cestné komunikácie vstupujú len zriedkavo resp. by nemali vôbec. Napr. traktory, pracovné stroje, vysokozdvižné vozíky. Ako základné kritérium, ktoré stanovuje to, ktoré vozidlá majú mať povinné zmluvné poistenie, uvádzame technický preukaz. To znamená, každé motorové a nemotorové vozidlo, ktoré potrebuje platný technický preukaz, musí mať platné zabezpečenie.

Ako na to cez internet?

Veľmi jednoducho. Vašou prvou možnosťou je kliknúť si na hore vyznačený výraz. Tým budete priamo presmerovaný na stránku, kde je vám dostupné poistenie vozidiel cez internet. Nielen to. Dokonca si vďaka bezplatnej kalkulačke môžete urobiť porovnanie vašich možností, čo vám určite odhalí to najlacnejšie a najlepšie na trhu. Stačí len pomocou technického preukazu zadať nejaké parametre o poisťovanom vozidle. Formulár na porovnanie poistenia vozidiel cez internet taktiež požaduje niektoré informácie o majiteľovi daného vozidla. Napr. v akom okrese býva, či už niekedy spôsobil škodovú udalosť, dátum vzniku vodičského preukazu atď. Ako vidíte, nebude to nič osobne. Po odoslaní všetkého vypísaného sa vám do niekoľkých sekúnd zobrazí tabuľka s vašimi možnosťami.

Cez internet ste si teda do niekoľkých sekúnd urobili porovnanie poistenia vozidiel. Osobne by ste prišli snáď aj o hodiny, ak nie dni voľného času. Vďaka tabuľke uvidíte, že ceny tohto produktu sa od spoločnosti k spoločnosti môžu líšiť až o 300 eur. To, čo celkovú výšku poistného ovplyvňuje, sme si uviedli aj vyššie. Ak vám v tabuľke nejaký výsledok vyhovuje, o danú ponuku môžete aj hneď požiadať. Iba si na ňu kliknete. Následne budete požiadaný o vyplnenie, tento krát už osobnejších údajov, ako mail a domáca adresa. Spätne vám bude cez internet odoslaná správa, ktorá bude obsahovať návrh zmluvy poistenia vozidiel, podmienky, dočasnú zelenú kartu a údaje na zaplatenie. Faktúru sa posnažte zaplatiť čo najskôr, aby vám stihla byť doručená originál zelená karta skôr, ako skončí platnosť jej dočasnej verzie z mailu. Doba na zaplatenie poistného je niekoľko dní. Po zaplatení a zaevidovaní platby vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu.

Zabezpečte si ho skôr, ako budete pokutovaný

Dobrým dôvodom na to, prečo povinné zmluvné poistenie vozidiel, hoc aj cez internet, nezanedbať, je výška pokút. Pri bežnej kontrole vozidla sa môžete ochudobniť o niekoľko stoviek eur, ak policajti zistia, že vozidlo nemáte zabezpečené. To predstavuje aj niekoľkonásobok toho, čo by ste zaplatili za ročnú poistku. Ak sa do veci pustí aj Právnická kancelária prípadne okresný súd, priplatíte si ďalších 3 300 eur. Posledná zmienená pokuta sa môže týkať aj tých, ktorých síce policajti nenachytali, ale vyplynulo to z iných zistení. Toto predvolanie vás môže postihnúť aj niekoľko rokov po tom, čo ste jazdili bez povinného zmluvného poistenia vozidla.

Dopravná nehoda spôsobená týmto spôsobom nezabezpečeným vozidlom bude pre vás finančne náročnejšie. Nebudete platiť len svoje škody alebo tie spôsobené iným vozidlám, ale aj škody spôsobené na zdraví. Žaloby a trovy vtedy môžu dosiahnuť aj milióny eur.

Preto, ak skutočne chcete ušetriť, neurobíte správne, ak si na vaše vozidlo neuzatvoríte povinné zmluvné poistenie. V konečnom dôsledku by ste totiž mohli zaplatiť oveľa viac, ako za ročné poistné. Nezabúdajte, že cez internet máte niekedy aj oveľa viac možností a takisto je to oveľa rýchlejšie. Nájdete tam ponuky všetkých veľkých, ale aj menších poisťovní ako napr.:

 • Groupama,
 • Axa,
 • Kooperativa,
 • Allianz,
 • Genertel,
 • Generali atď.

Ak vám dané informácie nepostačujú, poistenie vozidiel cez internet rozoberá aj tento článok.

Pôžička aj bez stáleho zamestnania

Hrsť plná peňazíPráve ste prišli na to, že vaše mesačné príspevky vám tohto mesiaca nevystačia, lebo sa vám vo vašej životnej ceste vyskytlo niečo, čo si žiada okamžité finančné riešenie? Takýchto situácii je na svete neúrekom, takže ak to postretlo aj vás, nemusíte sa hanbiť. Kopu ľudí žije bez nároku na akýkoľvek príspevok a niektoré pôžičky možno získať aj bez stáleho zamestnania aj bez stáleho zamestnania. Konkrétnejšie prípady a detaily tohto produktu si povieme v rámci nášho článku.

Rýchle riešenie krátkodobých problémov

Rýchla pôžička pre nezamestnaných vie byť veľmi nápomocná hlavne pre tých, ktorí potrebujú peniaze aj ihneď. Určená je však na krátkodobé problémy, vzhľadom na sumu, ktorú dokáže sprostredkovať. Aj sami si viete domyslieť, že žiadna spoločnosť asi nebude ochotná požičať žiadateľovi bez stáleho zamestnania nejaké obrovské sumy. Ak sa napríklad stane, že potrebujete niekam súrne odcestovať, potrebujete absolvovať nejaký spoplatnený zdravotnícky zákrok, potrebujete si obstarať nejakú oblečenie alebo obuv atď., tak tento produkt je na to veľmi vhodný. Koľko vám ale konkrétne dokáže sprostredkovať?

Rýchla pôžička pre nezamestnaných vám vie sprostredkovať financie väčšinou do 350 eur, v niektorých prípadoch aj do 500 eur. Ako každý finančný produkt, tak aj tento je potrebné jedného dňa splatiť. Doba splatnosti sa pri tomto produkte pohybuje do 30 dní. Niektoré spoločnosti umožňujú aj 3-mesačné splácanie, pri tom však preplatíte oveľa viac. Úroková sadzba sa pri týchto produktoch pohybuje okolo 25% (môže to byť menej, ale aj viac) a niektorí poskytovatelia dokonca úrok odpúšťajú, ak ste ich nový zákazník. Viete u koho možno peniaze bez náročných podmienok získať?

Zo žiadosti vynechajte banky

Treba sa zmieniť o tom, že pôžička pre nezamestnaných ihneď je sprostredkovaná nebankovými spoločnosťami. Mnoho ľudí  sa bojí s nimi púšťať do paktu, pretože ich má zaškatuľkované ako neseriózne a úžernícke inštitúcie. Nikto však nikomu nekáže takéto spoločnosti žiadať o pomoc. Na stránke, ku ktorej sa viete dostať aj po kliknutí na hore vyznačené slovné spojenie, vám poskytujeme jedine overených a dôveryhodných poskytovateľov finančných produktov rôzneho typu. To, koľko preplatíte, ovplyvňuje aj to, akým spôsobom sa rozhodnete o tento produkt požiadať.

Najrýchlejšia metóda je online

Pokiaľ potrebujete peniaze čo najrýchlejšie a vo vašom okolí nie je žiadna taká osoba, ktorá by vám vedela poskytnúť takúto sumu, pôžička pre nezamestnaných ihneď je vám dostupná online, telefonicky, ale aj cez sms. Ak by sme ich mali zoradiť podľa rýchlosti, sedí poradie, ktoré sme zvolili v predchádzajúcej vete.

Ak o niečo žiadate online, nielenže je to najrýchlejšie, ale aj anonymné a nemusíte platiť za žiaden hovor prípadne za sms žiadosť. Pôžička pre nezamestnaných ihneď a online je spôsob, ktorý vám vie peniaze na vašom účte zaručiť už do 24 hodín, v lepšom prípade do 10 minút od schválenia. Poskytovatelia vás nebudú naťahovať, posnažia sa vás čo najskôr oboznámiť o tom, či máte na finančnú pomoc od nich nárok alebo nie. Ušetríte hodiny času, ktoré by ste ináč trávili zisťovaním toho, kto by vám takúto pomoc poskytol. Osobné požiadanie v tomto prípade neprichádza do úvahy, pretože nebankové spoločnosti majú len zriedkavo svoje kamenné pobočky. Ak majú, tak aj vtedy treba na vyplatenie sumy čakať.

Pri telefonickej žiadosti je teda potrebné zaplatiť za telefonát a potrebujete sa aj nejako prezentovať. Pri sms žiadosti je to zdĺhavé preto, lebo musíte všetko napísať do sms správy. Vybavovanie žiadosti trvá nejakú dobu, môže to byť aj 1 týždeň a k tomu si ešte poskytovatelia tohto spôsobu účtujú vysoké poplatky za sprostredkovanie sms pôžičky pre nezamestnaných.

Bez ručenia, bez dokladovania príjmu, bez registra

Je logické, že pôžička pre nezamestnaných ihneď bude poskytovaná takým žiadateľom, ktorých príjmy resp. príspevky nie sú „nič moc“ a preto sú niektoré dostupné aj bez dokladovania príjmu a bez registra. Môže sa však stať, že do formulára bude potrebné napísať výšku vášho čistého mesačného príjmu, ten však nebude nikto overovať.

V minulosti sa mohlo stať, že ste v nejakej spoločnosti mali nejaké podlžnosti, čo zapríčinilo, že ste sa dostali do registra dlžníkov. Súčasnosť však priniesla aj takých poskytovateľov, ktorí register nekontrolujú a neberú do úvahy. Rýchla pôžička pre nezamestnaných bez registra je možná, avšak niektorí poskytovatelia ho kontrolujú, keďže chcú mať záruku vrátenia ich dočasnej finančnej pomoci.

Ak sa stretnete s tým, že by niektorý poskytovateľ požadoval pre niekoľko eur ručenie, radšej sa od neho čo najrýchlejšie vzdiaľte, pretože to naznačuje neserióznosť. Je síce pravda, že sa len zabezpečujú, pretože ste bez stáleho zamestnania a teda bez stáleho príjmu, a môže sa stať kadečo. Ale s takou podmienkou by ste nemali súhlasiť už len kvôli vám a vašej rodine (ak nejakú máte).

Pre koho je produkt vhodný?

Pôžička pre nezamestnaných ihneď nie je výhradne určená len tým, ktorí sú na úrade práce, ako to môže názov naznačovať, ale aj tým, ktorí si zarábajú brigádou, alebo ženám na materskej, dôchodcom, študentom, živnostníkom a každému, kto má aspoň nejaký príjem, aj keď štátnym príspevkom, aby mohol peniaze do vopred stanoveného termínu vrátiť.

Ak by ste sa o tomto produkte chceli dozvedieť niečo viac, pôžička pre nezamestnaných, a teda aj pre tých bez stáleho zamestnania, je spracovaná aj na webe, kde o ňu môžete aj hneď požiadať, alebo si môžete prečítať tento článok.

Pôžičky bez dokladovania príjmu

Bez dokladovania príjmu musíte hľadať špeciálne pôžičkyNa slovenský trh prichádzajú stále nové a nové typy pôžičiek. Tak sa rozširuje ponuka, aj okruh používateľov, ktorí o nich môžu požiadať. Medzi vyhľadávanejšie a najdostupnejšie patria aj pôžičky bez dokladovania príjmu. Môžu o nich požiadať skutočne všetci používatelia, pretože nemusia dokazovať príjem. To znamená, že keď je váš príjem príliš nízky, nemusíte sa báť podať žiadosť o tento typ. Možno máte aj tajné príjmy, ktoré nechcete nikde uviesť a ani o nich nikto iný okrem vás nevie. Tak aj pre týchto žiadateľov sú úvery bez dokladovania príjmu vhodné. Niektorí sprostredkovatelia si však kladú obmedzenia v iných oblastiach. To, že nemusíte dokladovať príjem nemusí hneď znamenať, že nebudú kontrolovať register alebo že nebudete musieť ručiť nehnuteľnosťou.

Najvýhodnejšie

Najvýhodnejšie sú nebankové ponuky. Niekedy ich bolo možné získať aj v bankových spoločnostiach, dnes je to však už minulosť. Sú dostupné u rôznych nebankových sprostredkovateľov. Nemusíte ich však hľadať po jednom. Všetkých serióznych nájdete na jednom mieste. Pôžičky bez dokladovania príjmu sú skutočne to, čo nebudete ľutovať.

O tom, že skutočne spolupracuje s overenými nebankovými spoločnosťami, ktorým môžete dôverovať, svedčí aj fakt, že každá z nich získala licenciu na sprostredkovanie pôžičiek priamo od Národnej banky Slovenska. Ako tomu môžete veriť? Môžete a môžete si to aj overiť tak, že si nájdete webovú stránku NBS a vyhľadáte si zoznam licencovaných spoločností. Všetkým licencovaným spoločnostiam môžete veriť, pretože si nedovolia nejakým spôsobom pochybiť a všetky ich podmienky by mali byť zreteľné a nezavádzajúce.

Financie naviac Vám doprajú voľnosťDávajú Vám na výber

Pôžičky bez dokladovania príjmu nie sú svojou finančnou ponukou nejako špeciálne obmedzené. V skutočnosti môžete požiadať o veľmi nízke sumy, ako aj o vyššie sumy, z ktorých je možné si zabezpečiť aj bývanie, či auto. Základné delenie je: ihneď, rýchla a americká.

 1. Ihneď

Pôžička bez dokladovania príjmu ihneď je najrýchlejšia vôbec. Prečo si to dovoľujeme tvrdiť? Pretože je dostupná do 24 hodín! Pretože môže byť na vašom účte už do 10 minút od jej schválenia! Pretože vám môže byť schválená už do niekoľkých minút od odoslania žiadosti! Nie je to megarýchlosť? Dokáže vám takouto rýchlosťou sprostredkovať až 500 eur. Ponuka niektorých sprostredkovateľov sa dotýka maximálne 350 eur, no požičať si môžete už od 20 eur. Doba splatnosti je maximálne 500 eur, so sprostredkovateľmi, ktorí poskytujú sumu do 350 eur sa spláca menej, najviac 31 dní. Avšak ich výhodou je, že vám umožňujú bezúročnú pôžičku, ak si od nich požičiate po prvýkrát. Je dostupná každému. Nezamestnaným, zamestnaným, živnostníkom, dôchodcom, ženám na materskej, študentom…

 1. Rýchla

Rýchla pôžička bez dokladovania príjmu sa vyznačuje tým, že má síce dlhšiu dobu spracovania žiadosti aj doručenia peňazí, ktorá môže presiahnuť aj jeden týždeň, no na druhej strane sa toto čakanie vyplatí z toho dôvodu, že vám poskytne viac financií. S touto môžete bez dokladovania príjmu požiadať až do 6 000 eur! Splatnosť je väčšinou niekoľko mesiacov. Niektorí poskytovatelia však presahujú aj niekoľko rokov splatnosti, maximálne je však možné splácať 84 mesiacov.

 1. Americká

Potrebujete vyššie sumy? Žiaden problém. Americká pôžička bez dokladovania príjmu vám poskytne vyššie sumy, s ktorými bez problémov postavíte menší domček alebo kúpite luxusnejšie auto. Je poskytovaná aj niektorým dlžníkom v registri. Ako pri skoro každej vyššej sume, tak aj americká pôžička bez dokladovania príjmu požaduje založenie nehnuteľnosti, no môže byť aj nehnuteľnosť tretej osoby. Čakacia doba je okolo 12 dní.

Zaobídete sa aj bez registraPotrebujete viac?

Nebankoví sprostredkovatelia si plne uvedomujú, že súčasná situácia väčšiny Slovákov môže byť komplikovanejšia ako len samotná pôžička bez dokladovania príjmu, a preto svoj balíček ponúk rozšírili o dve konkrétnejšie ponuky, a to:

 1. Bez registra

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra sú vhodné pre tých žiadateľov, ktorí sa nejakým nedopatrením ocitli v registri dlžníkov. Negatívny zápis do registra dlžníkov dostane každý, kto má alebo mal problémy so splácaním minulého úveru. Tento zápis je prístupný každým úverovým inštitúciám, a tie sa na základe toho môžu rozhodnúť, či vám žiadosť akceptujú alebo nie. Sú dostupné jedine s nebankovými sprostredkovateľmi a tento zápis do úvahy brať nebudú.

 1. Bez ručenia nehnuteľnosťou

Druhým špeciálnym typom sú pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou. Vzťahuje sa skôr na sumy do 6 000 eur, pretože pri vyšších je ručenie potrebné.

Môže byť vaša aj takto…

Môžete o ne požiadať viacerými spôsobmi. Využite buď žiadosť cez internet, cez sms správu alebo cez telefón.

 1. Online je celkovo najvýhodnejšia a najrýchlejšia pôžička bez dokladovania príjmu. Nemusíte nikam chodiť, tým pádom zachová vašu anonymitu a dokonca ani nemusíte nikam volať. Osobné stretnutie je potrebné v tom prípade, ak žiadate o vyššiu sumu, kedy ju treba konzultovať s pracovníkom spoločnosti.
 2. Sms má tú výhodu, že nepotrebujete prístup na internet. Stačí vám váš mobilný telefón a vlastniť bankový účet. Nevýhodou je, že sú pomalšie, ako napríklad online a niektorí sprostredkovatelia si účtujú vyššie poplatky za sprostredkovanie.
 3. Cez telefón je opäť rýchlym spôsobom získania peňazí, pretože sa skontaktujete priamo s pracovníkom danej nebankovej spoločnosti a telefonicky sa ho môžete opýtať na všetko, čo vás ohľadom pôžičky bez dokladovania príjmu zaujíma, prípadne vás sám oboznámi o tom, čo by ste mali vedieť skôr, ako o ňu požiadate.