Rýchlokurz finančnej gramotnosti – Pôžičky

Viete všetko potrebné o pôžičkách?Nebudeme si nič navrávať, Slováci sú v otázke financií veľmi podvyživení. Tým nemáme na mysli len fakticky stav ich príjmov a účtov, ale rovnako aj stav ich finančnej gramotnosti. Tie dve veci sú medzi sebou veľmi úzko prepojené. Nedostatok znalostí o základoch fungovania finančného trhu má priamo vplyv na správanie sa spotrebiteľa vo finančných otázkach. Podľa minuloročného medzinárodného testovania žiakov PISA v oblasti finančnej gramotnosti sa žiaci na Slovensku umiestnili na 16. mieste z 18. testovaných krajín. Za nimi sa umiestnili už len žiaci z Talianska a Kolumbie. Dovolíme si tvrdiť, že ani v prípade slovenských rodičov by podobné porovnávanie nedopadlo práve najlepšie. Tým nechceme nikoho uraziť. Práve naopak dali, sme si za cieľ zvýšiť všeobecnú úroveň finančnej gramotnosti u našich čitateľov. Dnešnou témou budú pôžičky. S týmto finančným produktom sa slovenský spotrebiteľ stretáva pravdepodobne najčastejšie, či už vo forme bankových úverov alebo nebankových pôžičiek. Poskytneme vám základné delenie podľa viacerých kritérií a zároveň vás upozorníme čomu máte venovať zvýšenú pozornosť pri žiadosti.

Všeobecné delenie

Pôžička / úver: finančný produkt, pri ktorom veriteľ poskytne na určitú vopred stanovenú dobu zmluvne určenú sumu finančných prostriedkov a na druhej strane sa dlžník zaviaže tieto finančné prostriedky spolu s vopred stanovenou výškou úroku vrátiť v dohodnutej dobe. Dlžník úver spláca v pravidelných splátkach, ktoré sa skladajú z istiny, teda výšky sumy, ktorú si klient požičal a úroku, ktorý predstavuje zisk veriteľa za poskytnutie úveru. Okrem úroku môže dlžní platiť poskytovateľovi aj ďalšie poplatky spojené s poskytnutím a spravovaním úveru.

Medzi pôžičkou a úverom je niekoľko rozdielov: pôžička nemusí byť len finančného charakteru; pri úvere sa zmluvné podmienky riadia obchodným zákonníkom, pri pôžičke je záväzný občiansky zákonník atď. My však kvôli zjednodušeniu tohto textu budeme chápať pôžičku v rovnako význame ako úver.

Delenie:

 • podľa poskytovateľa
 • bankové

Úver z banky býva vo väčšine prípadov prvou voľbou spotrebiteľov, ak si chcú požičať peniaze. Poskytovateľov bankových pôžičiek je na slovenskom trhu až 28, z najznámejších môžeme spomenúť VUB banku, Poštovú banku, Mbank, Zuno, ČSOB, atď. Banky sú pri posudzovaní klientov veľmi prísne. Je to spôsobené aj tým, že banky poskytujú úver s nižšími úrokmi a preto musia dôkladne preveriť bonitu každého žiadateľa. Počas tohto preverovania banka skontroluje register dlžníkov, databázy zdravotnej a sociálnej poisťovne. Pri zistení nejakých nedoplatkov žiadosť o pôžičku okamžite odmietnu. Výhodou banky je možnosť požičať viac peňazí a za lepších podmienok ako je tomu u nebankových spoločností. Banka je zároveň pod prísnou kontrolou Národnej banky Slovenska, čo znižuje možnosť podvodu a tým aj riziko zo strany klienta.

 • nebankové pôžičky

Nebankové pôžičky majú voľnejšie kritériaDruhou najväčšou skupinou poskytovateľov sú nebankové spoločnosti. Na trhu ich pôsobí niekoľko desiatok a aj toto množstvo rôznych subjektov má za následok ich nelichotivú povesť. Samozrejme nemôžeme hádzať všetky nebankovky do jedného vreca. Aj medzi nimi sa nájdu spoločnosti, ktoré majú jasné podmienky a sú ústretové k svojim klientom (napr. Cetelem, Provident, Home Credit). V prípade ak máte pochybnosti o nebankovej spoločnosti, v ktorej by ste chceli zažiadať o pôžičku, môžete si ju overiť na stránke NBS, kde je zoznam nebankových spoločnosti s licenciou. Najväčším dôvodom, pre ktorý sa klienti rozhodujú pre nebankových poskytovateľov, je jednoduchý schvaľovací proces. Žiadateľ môže získať peniaze aj so záznamom v registri dlžníkov alebo bez preukázania pravidelného príjmu. Veľkú časť z portfólia nebankových spoločností tvoria nebankové pôžičky pre nezamestnaných, rýchle, bez dokladovania príjmu. Nevýhodou sú nevýhodnejšie podmienky pre žiadateľa, k ním patria vyššie úroky, poplatky za poskytnutie, možnosť nejasných podmienok pri podpise zmluvy.

Hlavnými poskytovateľmi sú nebankové spoločnosti, ktoré takto núkajú úvery pre nezamestnaných. Okrem nich ju môžu získať aj dôchodcovia, matky na materskej dovolenke, začínajúci živnostníci alebo ľudia pracujúci na dohodu. Pri tomto type žiadateľ nemusí dokladovať svoj príjem. Suma bez dokladovania príjmu nie je vysoká, maximálne do 350 €. Doba splatnosti je veľmi krátka, vo väčšine prípadov do 31 dní.

 • pôžičky bez preukazovania účelu

Bezúčelová pôžička prináša žiadateľovi voľnosť, pretože nemusí veriteľovi dokladovať účel použitých peňazí. Nie je podstatné, či potrebuje peniaze na rekonštrukciu kuchyne, nákup nového auta alebo na vyrovnanie nedoplatku za elektrinu. Môžete ju využiť na čokoľvek, bez zbytočného vysvetľovania.

 • bez registra

Tento typ poskytujú výhradne nebankové spoločnosti. „Bez registra“ znamená to, že pri schvaľovaní si veriteľ nebude overovať žiadateľa v úverovom registri dlžníkov. Na Slovensku funguje niekoľko registrov dlžníkov. Ich cieľom je získavať informácie o klientoch s problémovou platobnou disciplínou a nízkou bonitou. Nebankové spoločnosti majú prístup do Nebankového registra klientskych informácií (NRKI) a do spotrebiteľského registra (Solus). Pôžičky bez registra sú len na menšie sumy (do 350 €) a s krátkou dobou splatnosti (do 31 dní).

 • pred výplatou

Pôžička pred výplatou patrí medzi rýchle úvery. Jej hlavnou prednosťou je rýchlosť poskytnutia peňazí žiadateľovi. Pri rýchlej máte peniaze na účte do niekoľkých minút, maximálne do 24 hodín. Rýchlosť je dosiahnutá vďaka minimu papierovania. Požiadať o ňu je možné telefonicky, online alebo cez sms. Nebankové spoločnosti nepožadujú pri udelení rýchlej pôžičky žiadne potvrdenie o príjme, ani dokladovanie účelu. Samozrejme, výška je, vo väčšine prípadov, len do 350 € s 31 dňovou dobou splatnosti.

 • podľa spôsobu žiadosti
 • cez telefón

Cez telefón vybavíte svoju pôžičku rovnako rýchloTelefonicky kontakt na nebankové spoločnosti je možné nájsť na každom kroku, v dennej tlači, v reklame, na internete. Infolinka je vo väčšine prípadov bezplatná a cez telefón žiadateľ poskytne finančnému špecialistovi všetky potrebné informácie na vytvorenie úverovej zmluvy.

 • online

Pôžičku sa dá veľmi jednoducho získať aj cez internet. Online formulár na poskytnutie nájdete na stránke takmer každej nebankovej spoločnosti alebo na stránkach ich sprostredkovateľov, kde si môžete jednotlivé nebankovky porovnať. Po odoslaní žiadosti nasleduje komunikácia s nebankovou spoločnosťou ohľadom presných podmienok.

 • sms

Peniaze môžete získať aj prostredníctvom mobilného telefónu, stačí len jedna sms správa. Žiadosť je vo forme vopred definovanej sms správy, ktorú klient pošle na číslo nebankovej spoločnosti. Výsledok schvaľovacieho procesu sa žiadateľ dozvie do niekoľkých minút. V niektorých nebankových spoločnostiach je nutné sa najprv zaregistrovať, aby mali klientove informácie hneď k dispozícii. Sms pôžička je u väčšiny poskytovateľov bez dokladovania príjmu a bez registra. Z toho vyplýva, že suma bude len do 350 € s dobou splácania maximálne 31 dní.

Podľa akých kritérií ich posudzovať?

Základné parametre, ktoré je potrebné dôkladne poznať pri žiadosti, sú tieto:

 • úrok – peňažná odmena, ktorú platí dlžník veriteľovi za požičanie peňazí. Výška úroku je závislá od výšky poskytnutej pôžičky, na výške úrokovej sadzby a na dobe splatnosti. Zjednodušene povedané, úrok je rozdiel medzi požičanou a vrátenou sumou peňazí.
 • úroková sadzba – je sadzba, ktorá určuje výšku úroku v percentách za určité časové obdobie. Najčastejšie sa úroková sadzba vyjadruje ako počet percent za jeden rok. Konkrétna výška sadzby je určená podľa doby, na ktorú sú peniaze požičané a tiež podľa výšky pôžičky. V rámci Slovenskej republiky je oficiálna úroková sadzba vyhlasovaná Národnou bankou Slovenska.
 • RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. V nej sú okrem úrokovej sadzby započítané aj všetky poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca pôžičku účtuje za obdobie jedného kalendárneho roka. RPMN predstavuje celkové náklady spotrebiteľa na úver, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru. Vďaka RPMN je možné jednoducho určiť výhodnosť pôžičky. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejšia tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných údajoch (výška úveru a doba splatnosti). Iba v takom prípade má RPMN svoju výpovednú hodnotu a jasne ukáže, ktorý úver je najvýhodnejší.

Na záver, len niekoľko rád, ktoré by si mal každý žiadateľ veľmi dobre zapamätať.

 • Berte si len toľko, koľko ste schopní splácať
 • Starostlivo čítajte všetko čo podpisujte
 • Nepožičiavajte si na niečo čo nutne nepotrebujete
 • Snažte sa úver splatiť čo najskôr
 • Porovnajte si viac ponúk a porovnajte si RPMN
 • Informujte sa dopredu o všetkých poplatkoch spojených s pôžičkou
 • V prípade problémov vyhľadajte odbornú finančnú poradňu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *