PZP cez internet

Model červeného auta a kalkulačka s povinným zmluvným poistením

Ako čo najviac ušetriť čas a peniaze, ak hľadáte výhodný produkt? Vďaka výdobytkom modernej techniky už dnes nemusíte čas tráviť v rôznych kamenných pobočkách spoločností, aby ste našli to najlepšie. Poistenie vozidiel cez internet totiž predstavuje všetko, čo hľadáte a na čo už po prvom vyskúšaní nedopustíte. To, že ide o rýchlu a najmenej náročnú metódu, sa dočítate v texte.

Princíp tohto produktu

Prečo je povinné zmluvné poistenie vozidiel povinné pre každého majiteľa vozidla? Je to z toho dôvodu, aby sa nikto nemusel zodpovednosti za spôsobenú škodu vyhýbať. Pri vzniknutí škodovej udalosti sa už tradične zúčastnené strany pohádali a každý tvrdil, že nie je vinníkom. Bolo to tak hlavne preto, že kto nehodu spôsobil, tak aj všetko poškodené platil. Poistka na auto je akýmsi záchranným kolesom v týchto situáciách, kedy už skutočne môžete všetko riešiť s chladnou hlavou. Tým, že vďaka tejto zmluve preberá túto zodpovednosť poisťovňa, vy sa nemusíte trápiť, že za spôsobenú udalosť veľa zaplatíte. Keďže ste zaplatili poistné a môžete to aj zmluvne dokázať, ste z toho von. Poisťovňa nerieši len finančné hľadisko, ale aj administratívne a odborné.

Čo je potrebné poistiť?

To, že povinné zmluvné poistenie je ľahko získateľné cez internet, sme si už viac menej povedali. Nepovedali sme si však, akých vozidiel sa týka. Je povinné skutočne pre všetko možné. Niektorí sa mylne domnievajú, že sa týka len motorových vozidiel, prípadne tých s EČV. Nie je to však tak. Evidenčné číslo má napríklad aj prívesný vozík, čo nie je motorové vozidlo. Keďže ale vstupuje do cestnej premávky a tiež vie byť pôvodcom škodovej udalosti, tejto povinnosti sa nevyhne.

Rovnako túto povinnosť majú aj ťažké stroje, ktoré na bežné cestné komunikácie vstupujú len zriedkavo resp. by nemali vôbec. Napr. traktory, pracovné stroje, vysokozdvižné vozíky. Ako základné kritérium, ktoré stanovuje to, ktoré vozidlá majú mať povinné zmluvné poistenie, uvádzame technický preukaz. To znamená, každé motorové a nemotorové vozidlo, ktoré potrebuje platný technický preukaz, musí mať platné zabezpečenie.

Ako na to cez internet?

Veľmi jednoducho. Vašou prvou možnosťou je kliknúť si na hore vyznačený výraz. Tým budete priamo presmerovaný na stránku, kde je vám dostupné poistenie vozidiel cez internet. Nielen to. Dokonca si vďaka bezplatnej kalkulačke môžete urobiť porovnanie vašich možností, čo vám určite odhalí to najlacnejšie a najlepšie na trhu. Stačí len pomocou technického preukazu zadať nejaké parametre o poisťovanom vozidle. Formulár na porovnanie poistenia vozidiel cez internet taktiež požaduje niektoré informácie o majiteľovi daného vozidla. Napr. v akom okrese býva, či už niekedy spôsobil škodovú udalosť, dátum vzniku vodičského preukazu atď. Ako vidíte, nebude to nič osobne. Po odoslaní všetkého vypísaného sa vám do niekoľkých sekúnd zobrazí tabuľka s vašimi možnosťami.

Cez internet ste si teda do niekoľkých sekúnd urobili porovnanie poistenia vozidiel. Osobne by ste prišli snáď aj o hodiny, ak nie dni voľného času. Vďaka tabuľke uvidíte, že ceny tohto produktu sa od spoločnosti k spoločnosti môžu líšiť až o 300 eur. To, čo celkovú výšku poistného ovplyvňuje, sme si uviedli aj vyššie. Ak vám v tabuľke nejaký výsledok vyhovuje, o danú ponuku môžete aj hneď požiadať. Iba si na ňu kliknete. Následne budete požiadaný o vyplnenie, tento krát už osobnejších údajov, ako mail a domáca adresa. Spätne vám bude cez internet odoslaná správa, ktorá bude obsahovať návrh zmluvy poistenia vozidiel, podmienky, dočasnú zelenú kartu a údaje na zaplatenie. Faktúru sa posnažte zaplatiť čo najskôr, aby vám stihla byť doručená originál zelená karta skôr, ako skončí platnosť jej dočasnej verzie z mailu. Doba na zaplatenie poistného je niekoľko dní. Po zaplatení a zaevidovaní platby vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu.

Zabezpečte si ho skôr, ako budete pokutovaný

Dobrým dôvodom na to, prečo povinné zmluvné poistenie vozidiel, hoc aj cez internet, nezanedbať, je výška pokút. Pri bežnej kontrole vozidla sa môžete ochudobniť o niekoľko stoviek eur, ak policajti zistia, že vozidlo nemáte zabezpečené. To predstavuje aj niekoľkonásobok toho, čo by ste zaplatili za ročnú poistku. Ak sa do veci pustí aj Právnická kancelária prípadne okresný súd, priplatíte si ďalších 3 300 eur. Posledná zmienená pokuta sa môže týkať aj tých, ktorých síce policajti nenachytali, ale vyplynulo to z iných zistení. Toto predvolanie vás môže postihnúť aj niekoľko rokov po tom, čo ste jazdili bez povinného zmluvného poistenia vozidla.

Dopravná nehoda spôsobená týmto spôsobom nezabezpečeným vozidlom bude pre vás finančne náročnejšie. Nebudete platiť len svoje škody alebo tie spôsobené iným vozidlám, ale aj škody spôsobené na zdraví. Žaloby a trovy vtedy môžu dosiahnuť aj milióny eur.

Preto, ak skutočne chcete ušetriť, neurobíte správne, ak si na vaše vozidlo neuzatvoríte povinné zmluvné poistenie. V konečnom dôsledku by ste totiž mohli zaplatiť oveľa viac, ako za ročné poistné. Nezabúdajte, že cez internet máte niekedy aj oveľa viac možností a takisto je to oveľa rýchlejšie. Nájdete tam ponuky všetkých veľkých, ale aj menších poisťovní ako napr.:

  • Groupama,
  • Axa,
  • Kooperativa,
  • Allianz,
  • Genertel,
  • Generali atď.

Ak vám dané informácie nepostačujú, poistenie vozidiel cez internet rozoberá aj tento článok.