Výpoveď PZP: Ako ukončiť poistenie vášho vozidla

Výpoveď povinného zmluvného poistenia (PZP) je krok, ktorým môžete ukončiť poistenie vášho vozidla. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť vypovedať PZP, ako napríklad predaj vozidla, dočasná nepoužiteľnosť vozidla alebo prechod na inú poisťovňu. V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP a na to, na čo si treba dávať pozor.

Dôvody na výpoveď PZP

Medzi bežné dôvody výpovede PZP patrí:

 1. Predaj vozidla: Ak ste predali svoje vozidlo, musíte vypovedať PZP, aby ste neplatili poistné za vozidlo, ktoré už nie je vo vašom vlastníctve.
 2. Zmena poisťovne: Ak chcete prejsť na inú poisťovňu, musíte najprv vypovedať svoje aktuálne PZP.
 3. Nepoužívanie vozidla: Ak plánujete svoje vozidlo na dlhšiu dobu nepoužívať (napr. pri dlhodobej ceste do zahraničia), môžete uvažovať o výpovedi PZP.

Postup pri výpovedi PZP

 1. Informujte sa o podmienkach výpovede: Preštudujte si zmluvu s poisťovňou, aby ste zistili, aké sú podmienky výpovede PZP. Môžu obsahovať lehoty na podanie výpovede, sankcie za predčasné ukončenie zmluvy alebo požiadavky na písomnú formu výpovede.
 2. Pripravte potrebné dokumenty: Pri výpovedi PZP budete pravdepodobne musieť poskytnúť niektoré z nasledujúcich dokumentov:
  • Kópia technického preukazu vozidla
  • Kópia občianskeho preukazu alebo pasu
  • Dôkaz o ukončení zmluvy s predchádzajúcou poisťovňou (ak meníte poisťovne)
 3. Podajte výpoveď: Výpoveď môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky (ak to poisťovňa umožňuje). Nezabudnite si ponechať kópiu výpovede a potvrdenie o jej doručení.
 4. Zabezpečte nové PZP (ak je potrebné): Ak ste vypovedali PZP kvôli zmene poisťovne, nezabudnite uzatvoriť novú zmluvu o PZP. Je dôležité mať nepretržitú poistnú ochranu, aby ste predišli možným pokutám alebo problémom pri náhrade škody.
 5. Sledujte termíny: Po výpovedi PZP sledujte termíny, ktoré sú uvedené v zmluve, a uistite sa, že dodržiavate všetky podmienky a lehoty. Výpoveď PZP spravidla nadobúda účinnosť po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá môže byť napríklad 30 alebo 60 dní.
 6. Ukončenie poistenia: Po uplynutí výpovednej lehoty bude vaše PZP ukončené a vaše vozidlo už nebude poistené. V prípade, že plánujete vozidlo naďalej používať, nezabudnite mať uzatvorenú novú zmluvu o PZP s inou poisťovňou.

Dôležité upozornenia

 • Pred ukončením PZP sa uistite, že máte uzatvorenú novú zmluvu, pokiaľ vozidlo budete ďalej používať. Vedenie vozidla bez platného PZP je nelegálne a môže vám priniesť vysoké pokuty.
 • Pri predaji vozidla je dôležité, aby nový majiteľ uzatvoril svoju PZP zmluvu ešte pred prevzatím vozidla, aby nebolo v čase prevodu nepoistené.

Výpoveď PZP je proces, ktorým môžete ukončiť poistenie vášho vozidla. Je dôležité dodržiavať všetky podmienky a lehoty uvedené v zmluve a mať na pamäti, že vedenie vozidla bez platného PZP je nelegálne. Ak plánujete prejsť na inú poisťovňu alebo predávate vozidlo, nezabudnite mať uzatvorenú novú zmluvu o PZP, aby ste predišli problémom s poistnou ochranou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *